ICPlus
ICPlus skup tuszy i tonerów, utylizacja ICPlus pompy ciepła ICPlus maty grzewcze do luster ICPlus tonery, tusze, cartridge
Innowacyjna gospodarka

Firma realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-12-009/14-00 z dnia 25.06.2014 r.

DOTACJE NA INNOWACJE